Om företaget Eko Natura Lysekil

Företaget drivs av Thomas Andersson, Lysekil. Är utbildad biolog med fil. licentiatexamen i systematisk botanik med växtekologisk inriktning. Sedan början av 1980-talet knuten till Botaniska institutionen/Inst. för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Har där arbetat bl.a. som tf högskolelektor och högskoleadjunkt. Har lett ett stort antal kurser i växtekologi med exkursioner på olika nivåer från grundutbildning till påbyggnadskurser.
Har även ägnat sig åt fältornitologi, framför allt i Västsverige, sedan 1970-talet.

Naturfotograf sedan slutet av 1970-talet med huvudsakligt verksamhetsområde i Västsverige.

Guide på naturreservatet Stångehuvud i Lysekil sedan början av 1980-talet.

Tillbaka