Pomologi – sortbestämningar

Under perioden början av september till mitten av oktober erbjuder Eko Natura sortbestämningar av äpplen samt anordnar utställningar av svenskodlade äpplesorter i Väst- och Sydsverige. 
OBS: Bokas i god tid!

Bohusläns landskapsäpple veseäpple.
Tillbaka